Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Myślenie projektowe to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji w realizacji procesów organizacji. Proponujemy Państwu kompleksowy zestaw modułów e-learningowych przybliżających zagadnienia zarządzania projektami. Pakiet ten prezentuje w przystępny sposób elementy procesu tworzenia, wdrażania, monitorowania i ewaluacji projektu. Dostarcza również konkretnych narzędzi i metod pracy stosowanych w procesie zarządzania projektem.

Więcej szczegółów


600,00 zł brutto

 

Kur"Zarządzanie projektami" obejmuje takie zagadnienia jak:
- Podstawy zarządzania projektami 
- Metodyka zarządzania projektami
- Ścieżka krytyczna i jej zastosowanie
- Realizacja projektu
- Zarządzanie zespołem projektowym
- Zamknięcie projektu
Autorzy:  Monika Paleczna, Magdalena Orda, Robert Olender

Kurs "Zarządzanie projektami" składa się z 8 lekcji i obejmuje takie zagadnienia jak:

- Podstawy zarządzania projektami A i B

W tej lekcji poznasz między innymi definicję zarządzania projektami, poznasz różne typy projektów, zespół projektowy i cele projektu. A także czym jest trójkąt zarządzania projektem, poznasz krytyczne czynniki sukcesu oraz cykl życia projektu.

- Metodyka zarządzania projektami A i B

W tej lekcji poznasz w szczególności definicję metody WBS, poznasz harmonogram sieciowy PERT/CPM i wykres Gantta. Ponadto w lekcji znajdziesz tematy takie jak: analiza ryzyka w projekcie, skala, stabilność i doświadczenie w projekcie oraz ograniczenia w zasobach projektu i kamienie milowe projektu.

- Ścieżka krytyczna i jej zastosowanie

W tej lekcji będzie mowa między innymi o błędach w harmonogramie i ich konsekwencjach. Poznasz definicję ścieżki krytycznej oraz dowiesz się jak zwiększać wydajności i skracać czas zadań i jak rozbijać zadania na etapy.

- Realizacja projektu A i B

W tej lekcji poznasz zagadnienia dotyczące między innymi budżetowania w projekcie, wskaźników kontroli kosztów: EAC, BAC, CPI , SPI, TCPI. Jak również zmian planów w projekcie, efektywności projektu i spotkań sprawozdawczych. 

- Zarządzanie zespołem projektowym

W tej lekcji między innymi poznasz definicję zespołu projektowego, lidera w zespole. Poznasz style menedżerskie, sposoby motywowania pracowników w zespole, role zespołowe wg Belbina, jak zarządzać czasem pracy zespołu oraz koncepcję „małp” Onekena.

- Zamknięcie projektu

W ostatniej lekcji między innymi zdobędziesz wiedzę o podsumowaniu prac projektu, sesji konkluzji, sprawozdaniu z wykonania projektu i ocenie projektu. A także dowiesz się jak badać satysfakcję klienta i zespołu projektowego i jak celebrować sukces (aspekt motywacyjny).

Autorzy:  Monika Paleczna, Magdalena Orda, Robert Olender

 

Dzięki fabularnej konwencji oferowanych przez nas szkoleń, przykładach związanych z codzienną praktyką i zastosowaniu atrakcyjnych ćwiczeń sprawdzających, masz szansę efektywnie przyswoić prezentowaną wiedzę. Pamiętaj, że masz możliwość skorzystania ze szkolenia w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie - platforma jest dostępna 24h przez 7 dni w tygodniu! Wyniki szkolenia są każdorazowo zapisywane na platformie, dlatego w każdej chwili możesz szkolenie przerwać i do niego wrócić, bez utraty rezultatów swojej pracy.

 

eBiuletyn-Newsletter

Koszyk  

jest pusty
x